Tag Archives: borgerprojekter

Vær med til at udvikle en by, som vi alle har lyst til at leve i. Hør hvordan på #MMFAarhus

Verden over søger flere og flere mennesker mod byerne, og det sætter byerne under stort pres. Det vil EU-projektet OrganiCity bidrage til at gøre noget ved gennem intelligent byudvikling baseret på digitale løsninger.

organicity1   organicity2

Og borgerne skal være med i processen! For projektet anser borgerdeltagelse og co-creation som en ligeså vigtig del af fremtidens byer som teknologiske løsninger. Continue reading